Alma Mater - Problemy z diagnostyk─? 2,4 mb PDF
Drugie europejskie Spotkania Edukacyjne ILADS w Augsburgu 27-28 maja 2011r. 155 kb PDF
Diagnostyka i leczenie boreliozy z Lyme (choroby z Lyme) Wytyczne Niemieckiego Towarzystwa Boreliozy 691 kb PDF
Nasz G??os 5/2010 - Borelioza i jej koinfekcje - objawy, diagnostyka i leczenie w uj─?ciu lekarzy ILADS. 10,5mb PDF
"Alma Mater - Pami─?tka nie tylko z wakacji" 6,5mb PDF
"Poradnik dla pacjenta o boreliozie i innych chorobach odkleszczowych, napisany przez doktora Piotra Kurkiewicza. " 109kb PDF
"O zwi─?kszeniu nadzoru nad borelioz─? (chorob─? z Lyme) i ??rodkach jej zapobiegania" 109kb PDF
Comparison of borrelia garinii and borrelia afzelii. 109kb PDF
Przet??umaczony tekst zalece?? Niemieckiego Towarzystwa Boreliozy pt. "Diagnostyka i leczenie boreliozy z Lyme". 455kb PDF
Borelioza z Lyme Ô?? zasady skutecznego leczenia 896kb PDF
ST─???ENIE WITAMIN A, E ORAZ C W SUROWICY KRWI OS??B POSIADAJ─?CYCH PRZECIWCIA?üA PRZECIWKO BORRELIA BURGDORFERI BEZ OBJAW??W ZAKA??ENIA - DONIESIENIE WST─?PNE 155kb PDF
Lyme Disease - Symptoms & Characteristics 355kb PDF
BORRELIA BURGDORFERI SENSU LATO IN THE IXODES RICINUS TICKS IN SOUTHERN POLAND 350kb PDF
Seronegativity in Lyme borreliosis and Other Spirochetal Infection 137kb PDF
Lyme disease: point/counterpoint 444kb PDF
Molecular Diagnosis of a Bilateral Panuveitis due to Borrelia burgdorferi Sensu Lato by Cerebral Spinal Fluid Analysis 59kb PDF
A rapid method for generating cystic forms of Borrelia burgdorferi, and their reversal to mobile spirochetes 5.2mb PDF
An in vitro study of the susceptibility of mobile and cystic forms of Borrelia burgdorferi to metronidazole 3.3mb PDF
Relapse/Persistence of Lyme Disease Despite Antibiotic Therapy 135kb PDF
Neuroborelioza 1.2mb PDF
Treatment of Lyme Disease a medicolegal assessment 1.3mb PDF
Lyme disease: A Look Beyond Antibiotics 108kb PDF
Chronic Lyme Disease and Co-infections: Clinical Overview 520kb PDF
Rationale for Prolonged Antibiotic Therapy in Treating Lyme Disease 19kb PDF
Lyme Disease - Survival in Adverse Conditions 4.8mb PDF
ILADS National Meeting Philadelphia, Pennsylvania - Borrelia and Alzheimer's Disease 4.4mb PDF
In vitro Conversion of Borrelia burgdorferi to Cystic Forms in Spinal Fluid, and Transformation to Mobile Spirochetes by Incubation in BSK-H Medium 3.4mb PDF
A randomized, placebo-controlled trial of repeated IV antibiotic therapy for Lyme encephalopathy 413kb PDF
Molecular Evidence for a New Bacteriophage of Borrelia burgdorferi 585kb PDF
The International Lyme and Associated Diseases Society 327kb PDF
Biofilms of Borrelia burgdorferi Ô?? Diverse Components 54kb PDF
Diagnosis of Lyme Borreliosis - CLINICAL MICROBIOLOGY REVIEWS, July 2005, p. 484Ô??509 244kb PDF
Lyme Disease - Studies on the Cystic Form of Borrelia burgdorferi 172kb PDF
CORRELATION OF TESTS FOR DETECTION OF BORRELIA BURGDORFERI SENSU LATO INFECTION IN PATIENTS WITH DIAGNOSED BORRELIOSIS 47kb PDF
Lyme Disease Treatment Standards and Children 21kb PDF
Lyme Disease - a Psychotherapy Perspective 70kb PDF
Leading Pediatric Lyme Doctor on Trial For His License 5.2mb PDF
CASE REPORTS - LONGTERM DECREASE IN THE CD57 LYMPHOCYTE SUBSET IN A PATIENT WITH CHRONIC LYME DISEASE 14kb PDF
Effective Treatment of Lyme Borreliosis with Pentacyclic Alkaloid Uncaria tomentosa (TOA-free CatÔ??s Claw) 207kb PDF
Zaawansowane tematy w boreliozie (chorobie z Lyme) Ô?? J. J. Burrascano 260kb PDF
Healing Lyme - Stephen Buhner 108kb PDF
Borelioza z Lyme - (kr─?tkowica kleszczowa) 80kb PDF
Borelioza serca Ô?? gorzka lekcja czy sp????niony sukces diagnostyczny? Opis przypadku 159kb PDF
ABOUT THE TREATMENT OF LYME BORRELIOSIS 694kb PDF
OBJAWY KARDIOLOGICZNE W PRZEBIEGU BORELIOZY Z LYME 80kb PDF
Borelioza Ô?? pami─?tka z wakacji 91kb PDF
Borelioza: dlaczego diagnostyka jest tak trudna? 152kbPDF
Biofilms of Borrelia burgdorferi And Clinical Implications for Chronic Borreliosis 2,8mbPDF
KIDS AND LYME DISEASE - HOW IT AFFECTS THEIR LEARNING 70kb PDF
Concurrent Infection of the Central Nervous System by Borrelia burgdorferi and Bartonella henselae 129kb PDF
Lyme Disease - Survival in Adverse Conditions 4,8mb PDF
Growth Characteristics of Bartonella henselae in a Novel Liquid Medium: Primary Isolation, Growth-Phase-Dependent Phage Induction, and Metabolic Studies 1,1mb PDF
ABC Lyme Disease 631kb PDF
PREVALENCE OF BORRELIA BURGDORFERI SENSU LATO IN IXODES RICINUS TICKS (ACARI, IXODIDAE) IN DIFFERENT POLISH WOODLANDS 416kb PDF
Borelioza- tekst lek. Magdalena Sokalska-Jurkiewicz 224kb PDF
OCCURRENCE OF BORRELIA BURGDORFERI SENSU LATO IN IXODES RICINUS AND DERMACENTOR RETICULATUS TICKS COLLECTED FROM ROE DEER AND DEER SHOT IN THE SOUTH-EAST OF POLAND 716kb PDF
Borelioza z Lyme niedoceniany problem w praktyce kardiologa98.2kbPDF
tulip